Cât de pregătiți sunteți pentru RGPD?

Focus (de , January 11, 2018)

Sunteţi operator de date/persoană împuternicită de operator care procesează date ale cetăţenilor din UE?

Aveţi un program implementat pentru protecţia datelor şi puteţi dovedi alinierea la cerinţele RGPD?

Integraţi cerinţele privind protecţia datelor şi a confidenţialităţii în crearea proceselor de business noi sau în dezvoltarea de sisteme/aplicaţii noi?

Realizaţi o monitorizare sistematică pe scară largă (inclusiv a datelor angajaţilor)/procesaţi volume mari de date personale sensibile?

Cum veţi trata „dreptul de a fi uitat”, dreptul la portabilitatea datelor şi dreptul de opoziţie la crearea de profiluri ale persoanelor vizate?

Sunteţi în măsură să notificaţi ANSPDCP în cel mult 72 de ore de la producerea unei potenţiale încălcări a securităţii datelor cu caracter personal?

Paşii de urmat pentru conformitatea cu RGPD

Pentru a putea fi aliniat la cerinţele RGPD este vital să identificaţi care sunt toate datele cu caracter personal pe care le procesaţi în cadrul organizaţiei, unde se află acestea, de unde şi până unde circulă şi care sunt dispozitivele de securitate care controlează/filtrează accesul la aceste date, pe toată durata lor de viaţă.

Recomandare etape în procesul de aliniere la RGPD:

GDPR Quick Scan – este o evaluare rapidă/workshop cu părţile cheie interesate pentru identificarea diferenţelor fluxurilor principale, estimare de efort şi durata de implementare.

Analiza – Evaluarea completă a conformităţii cu cerinţele RGPD –este o evaluare detaliată a conformităţii şi maturităţii cu RGPD.

Implementare  –  Implementarea  Programului  de  Protecţie  a Datelor – este un program holistic pentru realizarea conformităţii cu RGPD. Între activităţile principale ale acestor etape se numără şi realizarea Evaluării Impactului asupra Securităţii Datelor (DPIA) şi Inventarul Datelor cu Caracter Personal (un inventar al datelor şi fluxurilor de date din cadru organizaţiei).

Material publicat în Cybersecurity Trends, nr. 4/2017

Tags: , ,

Trackbacks

Leave a Trackback