Incendiile, un risc subevaluat în centrele de date?

Tendinte (de , August 12, 2017)

În urmă cu un deceniu, riscul producerii unui incendiu în centrele de date era evaluat la aproximativ 6%. În prezent, 21% din avariile majore suferite de Data Centere sunt cauzate de incendii, slaba calitate a sistemelor de detecție și stingere fiind responsabilă de aproximativ 41% din timpul total de downtime.

Incriminarea calității sistemelor de detecție și stingere a incendiilor pare o explicație simplistă, însă există argumente solide. Iată unul concret: în iulie 2012, în urma exploziei unui transformator, Shaw Data Center din Calgary, Canada, a suferit o indisponibilitate totală a serviciilor. Motivul donwtime-ului prelungit la 6 zile a fost nu atât focul, cât faptul că incendiul a declanșat sistemul de stingere cu apă, care a funcționat continuu timp de peste două ore, inundând întreaga clădire a centrului.

Exemplul citat este relevant prin faptul că evidențiază o problemă comună multor centre de date: utilizarea sistemelor minimale de detecție și stingere a incendiilor, resepectiv soluții de detecție cu senzori puțini și sensibilitate scăzută și sisteme de stingere cu apă. Avantaje – costuri mici de achiziție și întreținere a sistemului, soluție ecologică de stingere a focului. Dezavantaje – capacitate redusă de detectare timpurie și localizare exactă a focarelor, risc crescut de declanșare aleatoare a sistemului de stingere, pagube considerabile în zona echipamenteșpr de procesare, stocare, networking și electro-alimentare, costuri ridicate cu curățarea și eliminarea reziduurilor rezultate, downtime de lungă durată, imposibilitatea testării efective a sistemului.

Dacă tragem linie și adunăm, concluzia e clară: paguba depășește cu mult valoarea investiției într-un sistem modern.

Soluții adecvate nevoilor actuale

În prezent, centrele de date folosesc sisteme cu detectori de tip spot, dublate de sisteme de detecție cu aspirare, tehnologie care asigură o sensibilitate mai bună la depistarea fumului și permite definirea mai multor niveluri de alertare până la declanșarea automată a sistemului de stingere.

Noile tipuri de detectori spot integrează algoritmi proprii de analiză care prelucrează datele furnizate de mai mulți senzori analogici (fum, temperatură, monoxid de carbon etc.) și permit definirea de criterii multiple de alertare, diminuând volumul de alarme false, mai ales prin utilizarea în metoda „cross-zone“, în care demararea oricărei acțiuni este condiționată de primirea de alerte de la minimum doi senzori amplasați în zone diferite ale centrului. Avansul tehnologic nu exclude însă utilizarea senzorilor de aspirație, necesară mai ales în centrele de date care utilizează arhitecturi „cold/hot aisle“ și sisteme de tip „containment“.

Și în zona stingerii incendiilor tehnologia a evoluat considerabil de la clasica metodă cu apă, la ora actuală existând două tipuri principale de sisteme. Primele sunt cele care utilizează amestecuri de gaze inerte, care nu prezintă pericol pentru echipamentele electrice și electronice și nici pentru personalul uman din Data Centere. Inert Gas Fire Suppression Systems (IGFSS) acționează prin reducerea rapidă a nivelului de oxigen la un nivel de 13-15% (agentul de stingere utilizat este Inergen), dar necesită rețele de conducte pentru deversare, supape de suprapresiune și au o amprentă la sol mare. Al doilea tip de sisteme de stingere a incendiilor funcționează prin scăderea temperaturii cu ajutorul gazelor sintetice (cei mai utilizați agenți sunt FM-200 și Novec 1320) și au o acțiunea similară sistemelor IGFS. Gazele sintetice (halocarbon) prezintă însă avantajul unui spațiu mai mic de depozitare, un sistem mai simplu de deversare și o presiune redusă în butelii. Specialiștii susțin utilizarea acestor sisteme în fazele inițiale ale incendiilor, înainte ca focul să se răspândească, dar nu și în protecția spațiilor de mari dimensiuni, unde au o rentabilitate scăzută din punct de vedere economic.

Sistemele moderne de stingere cu gaz asigură inundarea totală a incintei (acoperind și zonele dificile – tavanele false și podele supraînălțate) fără a provoca avarii echipamentelor, opresc rapid incendiile și permit repunerea facilă în funcțiune a centrului de date. Însă, pentru ca toate aceste beneficii să poată fi obținute, este nevoie ca sistemele de detecție și stingere să fie proiectate și implementate în conformitate cu nevoile specifice ale fiecărui centru și – mai ales – să fie întreținute și testate periodic. Este o operațiune costisitoare, pentru că presupune înlocuirea agentului de stingere, dar necesară pentru asigurarea unei protecții reale.


Tags: , , ,

Trackbacks

Leave a Trackback