Identitatea digitală și dreptul de a fi uitat

Opinii (de , May 18, 2017)

Marea majoritate a informațiilor și datelor personale care circulă în mod constant pe web au făcut ca identitatea digitală să se afle mai puțin sub controlul nostru, dar în același timp să aibă repercusiuni semnificative în viața reală de zi cu zi.

Utilizarea constantă și spasmodică a aplicațiilor și a obiectelor conectate la o rețea de calculatoare, afectează în mod iremediabil comportamentul oamenilor, care împărtășesc într-o clipită informații personale, fără să se gândească la consecințe și la înlăturarea lor dificilă din lumea virtuală: de fapt odată încărcat, un fișier de pe web devine aproape imposibil de eliminat complet.

Pentru a proteja drepturile legate de difuzarea necorespunzătoare a acestor date în rețele de calculatoare și pentru a asigura intimitatea fiecărui cetățean a luat naștere așa-numitul  „drept la uitare“ și anume dreptul unei persoane de a fi uitat și de a nu-i fi aduse aminte fapte care îl privesc. În practică, acest drept este ca o garanție pentru cei care nu doresc să fie expuși pe termen nelimitat la consecințe dăunătoare, care le pot afecta negativ reputația, pentru evenimente care au avut loc în trecut (în special într-o eră digitală ca a noastră, în care cele mai multe informații circulă on-line). După cum a afirmat filosoful Friedrich Nietzsche „uitarea este o facultate activă“ care în lumea modernă trebuie să fie exercitată cu proceduri foarte precise.

De exemplu, să vedem cum se poate solicita dez-indexarea web pentru un motor de căutare major cum este Google[: atunci când completați formularul pus la dispoziție on-line, trebuie să specificați motivele, și se face o copie obligatorie a unui document de identitate a solicitantului. Eliminarea reală nu este nici imediată, nici automată, și, desigur, nu se va șterge și din alte motoare de căutare, altele decât Google.

În evaluarea motivelor invocate de solicitant, motorul de căutare poate decide să nu ia în considerare o cerere nelegitimă și să refuze ștergerea conținutului. În acel moment, utilizatorul poate face apel la clauza de confidențialitate, la un cost de 150 € și o așteptare de cel mult șaizeci de zile. În fine, dacă nici în acest caz utilizatorul nu este mulțumit, poate face apel la o instanță civilă împotriva Garantului, dar acest lucru, desigur, necesită timp și sume mai mari de bani.

Procedura pare ușoară, dar în 2014 Google a acceptat doar cu puțin peste 30% dintre cele 36.000 de cereri, pe motiv că nu au fost completate în mod adecvat sau pentru că motivarea a fost considerată insuficientă. Sfatul autorităților este să apelați la consultanți experți, pentru a nu vă pierde în procedurile birocratice și pentru a vă fi recunoscute drepturile. Cu toate acestea, chiar și în astfel de situații, de cele mai multe ori, informațiile de interes public sunt dificil de eliminat, iar în cazul în care o știre a devenit virală, procedura nu este suficientă pentru o eliminare completă.

Dreptul la viața privată și reputația celor implicați trebuie să fie garantată, totuși aceasta este pusă în balanță cu libertatea presei, și doar o echilibrare perfectă a intereselor va permite o decizie corespunzătoare. Așa cum a spus de Rodotà „Dreptul de a fi uitat poate înclina periculos balanța spre falsificarea realității și poate deveni un instrument pentru limitarea dreptului la informare“ și din aceste motive, sunt necesare reguli clare și transparente.

Recent, Regulamentul European 679/2016 a creat o primă formă de disciplinare. De fapt, articolul 17 prevede că orice persoană are dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate. Totuși, acest drept se pierde atunci când divulgarea anumitor informații este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, îndeplinirea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau exercitarea autorității statului, din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare istorică sau științifică sau în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de judecată.

În dreptul nostru nu există reguli exprese, dar se aplică în exclusivitate matricea jurisprudențială. La data de 3 decembrie 2015, Curtea de la Roma cu sentința nr. 23771 a reiterat faptul că dreptul la uitare nu este altceva decât o expresie aparte a dreptului la viață privată (de asemenea, exprimată la nivel european în articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale). Concluziile desprinse din această hotărâre arată că trebuie să fie clar că faptul pe care intenționați să-l faceți uitat, nu trebuie să fie recent, și că nu este de interes public.

În echilibrarea intereselor care stau la baza legii în cauză, în lipsa unei legislații italiene aparte, trebuie remarcat modul în care interesul public joacă un rol-cheie în decizie. De fapt, chiar și în textul unic al atribuțiilor jurnalistului (3 februarie 2016), se recomandă ca ziariștii să evite să facă referire la anumite fapte din trecut, cu excepția cazului în care acestea sunt esențiale pentru caracterul complet al informării.

„Uitarea este o formă de libertate“ (Khalil Gibran) și acest lucru, într-o societate dezvoltată ca a noastră, trebuie să fie spus clar și transparent, asigurând o protecție adecvată a identității noastre, acordând o atenție deosebită noii realități digitale. Armonizarea europeană făcută de noul regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu caracter obligatoriu permanent începând din 25 mai 2018, este doar începutul unui schimb de intenții menit să ducă la îndeplinirea unui drept recunoscut ca fiind fundamental.

autor: Michele Gallante


Tags: , ,

    1 Comment

  • Răzvan says:

    Teoretic, totul este frumos și legal, dar sunt tare curios cum va fi respectat acest „drept de a fi uitat” în condițiile apariției tehnologiei „Web-ului permanent” http://ipfs.io/ Odată publicată o informație, nici mama mamei KGB-ului nu va mai putea șterge ȚOATE copiile ei de pe Web…

Trackbacks

Leave a Trackback