Digitalizare pentru toţi: Spre o lume interconectată incluzivă

Evenimente (de , April 21, 2017)

Declaratia comuna a B20, comunitatea de business din cadrul G20

Dezvoltarea remarcabilă a economiei digitale a creat oportunităţi fără precedent pentru creşterea şi incluziunea în cadrul şi între ţări. În lumea noastră tot mai interconectată, digitalizarea conduce la incluziune economică şi socială. Le oferă oamenilor şi organizaţiilor de orice dimensiune acces la o piaţă globală şi la o bază de informaţii. În beneficiul tuturor sectoarelor economice şi al consumatorilor, adânceşte şi extinde modelele de schimb comercial, duce productivitatea la un nivel mai înalt, la fel şi serviciile. Permite personalizarea producţiei, facilitează noi forme de colaborare, accelerezează accesul la cunoaştere, inspiră inovaţia şi antreprenoriatul şi stimulează competiţia.

Internetul le oferă IMM-urilor şi firmelor din ţările în curs de dezvoltare o scalabilitate îmbunătăţită şi un acces mai bun la pieţe, finanţe, forţă de muncă, aptitudini, precum şi noi servicii şi produse, îmbunătăţindu-le productivitatea şi impactul. Digitalizarea îmbunătăţeşte beneficiile produselor, intensifică bunăstarea consumatorului şi facilitează atât participarea, cât şi egalitatea. Este o modalitate trans-sectorială de maximă importanţă pentru îndeplinirea obiectivelor trasate de Connect 2020 Agenda, the Sustainable Development Goals (SDGs) şi Addis Ababa Action Agenda – de la creştere, comerţ şi forţă de muncă, până la sănătate, educaţie, acces la energie, infrastructură, agricultură, securitate alimentară şi bunăstarea socială în general, tehnologiile digitale sunt catalizatoare cruciale ale progresului.

Deşi digitalizarea contribuie deja semnificativ la dezvoltarea socio-economică, barierele în valorificarea întregului său potenţial de incluziune încă persistă. Prin eliminarea obstacolelor existente, dezechilibrele ulterioare în implementarea şi aplicarea tehnologiilor digitale pot fi prevenite. Un obstacol evident care necesită încă atenţie suplimentară este accesul la Internet. Lipsa unui acces adecvat şi convenabil la Internet constituie o problemă majoră pentru dezvoltarea şi incluziunea în ţările cu venituri mici, reducând potenţialul economiei digitale şi crescând riscul diviziunii digitale.

Dar şi în ţările industrializate acoperirea broadband insuficientă diminuează potenţialul economic. Acoperirea broadband accesibilă şi de înaltă calitate este o precondiţie pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale, de exemplu, în sectoare precum producţia, îngrijirea medicală şi serviciile. Locuinţele individuale şi IMM-urile sunt în mod particular afectate de barierele de acces, precum disponibilitatea redusă sau costurile mari ale broadband-ului, cu atât mai mult în zonele îndepărtate. Pentru a atinge obiectivul Acces Internet pentru toţi, membrii G20 trebuie să stabilească ţinţe naţionale ambiţioase pentru acoperirea broadband şi să le facă operative prin investiţii – politici propice şi parteneriate public-private în regiunile îndepărtate sau mai puţin dezvoltate.

Deşi infrastructura ICT este absolut necesară, singură nu este suficientă pentru a creşte incluziunea şi dezvoltarea în beneficiul tuturor. Guvernele trebuie să asigure modele de implementare în zone care vor stimula penetrarea broadband suplimentară şi vor produce un impact socioeconomic pozitiv – de exemplu e-transporturi, e-educaţie, e-sănătate, e-agricultură şi e-guvernare.

Politicile şi reglementările în sectoarele verticale ar trebui evaluate astfel încât să fie pregătite pentru digitalizare. Potenţialele blocaje de implementare care provin de la regulile şi politicile existente, predigitale, trebuie eliminate. Guvernele nu ar trebui să aibă în vedere doar cum să elimine barierele, ci şi cum să stimuleze acţiunile pozitive, accelerând digitalizarea în sectoarele verticale. Acest aspect necesită cooperarea între politicile izolate şi barierele naţionale. De asemenea, cooperarea părţilor interesate cu mediul privat şi utilizatorii poate ajuta la o mai bună documentare a politicilor orientate către obiective. Fără o capacitate adecvată şi susţinută şi fără dezvoltarea de aptitudini, inovaţia şi utilizarea conţinutului local relevant, a serviciilor şi a modelelor de business vor fi îngreunate, diminuând potenţialul economiei digitale.

Tehnologiile digitale vor conduce în continuare la schimbarea rapidă a cerinţelor privind aptitudinile necesare. Astfel, concepte precum învăţarea pe parcursul întregii vieţi, dezvoltarea profesională şi posibilitatea de recalificare ar trebui să se afle în centrul politicilor de muncă şi educaţie. Oricine trebuie să aibă oportunitatea de a se adapta la cerinţele în schimbare şi de a se recalifica în orice moment al vieţii.

Pentru a pregăti mai bine afacerile şi oamenii pentru economia digitală, guvernele trebuie să colaboreze cu sectorul privat, pentru a înţelege necesităţile curente şi viitoare de calificare. Programa în şcoli, universităţi, instruire vocaţională, programe de recalificare şi educaţia continuă ar trebui să fie ajustate în mod regulat la aceste necesităţi.

Tuturor oamenii – inclusiv fetelor şi femeilor – ar trebui să li se permită să exceleze în economia digitală. De asemenea, companiile – în special IMM-urile – de multe ori nu cunosc soluţiile digitale adecvate pentru afacerea lor. Guvernele ar trebui să susţină afacerile să intensifice schimbul de cunoştinţe şi expertiză privind aplicarea tehnologiilor digitale, de exemplu prin hub-uri de inovare şi centre de competenţă.

Într-o lume în care serviciile, infrastructura, administraţia publică şi locuinţele sunt tot mai conectate, securitatea cibernetică este critică. Nu doar amenintările cibernetice provoacă pagube economice. În mod evident, dacă există o lipsă de încredere în siguranţa şi securitatea tehnologiilor digitale, adoptarea de noi tehnologii, precum vehiculele autonome, îngrijirea medicală digitală şi inteligenţa artificială va avea de suferit chiar dacă acestea oferă beneficii substanţiale. În condiţiile în care riscurile cibernetice sunt în cea mai mare parte transfrontaliere, cooperarea internaţională între guverne şi mediul privat este esenţială pentru a asigura în mod eficient siguranţa şi securitatea în spaţiul virtual, îmbunătăţind în acelaşi timp interoperabilitatea şi gestionarea acestora.

Cooperarea globală – de exemplu pentru standarde comune într-un cadru de bază – nu este indispensabilă doar pentru gestionarea eficientă a riscurilor existente, ci şi pentru a evita fragmentarea spaţiului virtual, prin abordări incompatibile. Permiterea fluxurilor de date transfrontaliere este la fel de importantă pentru menţinerea naturii deschise, globale şi interoperabile a Internetului. Un nivel ridicat confidenţialitate şi protecţie a datelor reprezintă un accelerator al economiei digitale. Pentru a oferi beneficii în mod eficient, acesta trebuie să fie proiectat în moduri care nu afectează modelele de business inovative şi interoperabilitatea globală. Membrii G20 trebuie să evite, asftel, protecţionismul digital şi să identifice în mod voluntar standarde compatibile pentru protecţia datelor.


Tags: ,

Trackbacks

Leave a Trackback